Business Intelligence w analityce internetowej i kampaniach marketingowych

Czego się dowiesz?

  • Jakie możliwości daje Business Intelligence?

  • Business Intelligence – jak wykorzystać go w marketingu?

  • Jakie dane marketingowe warto zintegrować z Business Intelligence?  

  • Na czym polega wizualizacja danych w narzędziach Business Inteligence?

W świecie, w którym ilość dostępnych danych rośnie lawinowo, zdolność do skutecznego ich gromadzenia, analizy i interpretacji staje się kluczowym elementem prowadzenia udanej działalności. W tym kontekście Business Intelligence nabiera nieocenionego znaczenia. 

W tym artykule przyjrzymy się bliżej roli BI, definiując jego istotę oraz eksplorując jego różnorodne zastosowania w różnych branżach. W szczególności skupimy się na obszarze analityki internetowej, gdzie Business Intelligence wzbogaca procesy optymalizacji kampanii, umożliwiając marketerom skuteczną adaptację do dynamicznie zmieniającego się środowiska online. 

Business Intelligence (BI) – co to jest? 

Pojęcie Business Intelligence (BI) zakorzeniło się w dziedzinie analizy danych od 1989 roku, kiedy to zostało wprowadzone przez Gartner Group, które zdefiniowało je jako system koncepcji i metod zapewniający zestaw technologii oraz produktów udostepniającym użytkownikom informacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. BI to nie tylko ogólna koncepcja, lecz także praktyczna strategia, skoncentrowana na efektywnym pozyskiwaniu, przetwarzaniu i prezentacji danych z różnych źródeł, głównie z hurtowni danych i internetu. Głównym celem jest dostarczanie informacji, umożliwiającej specjalistom na wszystkich szczeblach zarządzania skuteczne podejmowanie decyzji biznesowych. W praktyce, systemy BI obejmują kompleksowe rozwiązania, składające się z hurtowni danych, struktur danych o znaczeniu biznesowym oraz narzędzi prezentacyjnych, zapewniając możliwość prowadzenia różnorodnych analiz i prognoz. Warto zauważyć, że kluczowymi cechami tych systemów są: zdolność zagłębiania się w dane, generowanie rozległej liczby raportów, obsługa wielu użytkowników zarówno wewnątrz, jak i poza organizacją oraz otwartość na integrację z różnymi systemami informatycznymi. 
 
Przejdźmy teraz do zastosowań Business Intelligence (BI) w obszarze analityki internetowej, gdzie strategiczne wykorzystanie danych staje się kluczowym elementem efektywnych kampanii marketingowych. Proces Business Intelligence w marketingu obejmuje: gromadzenie, przygotowanie, analizę, interpretację i prezentację danych biznesowych, dążąc do optymalizacji kampanii marketingowych, poprawy zaangażowania klienta i osiągnięcia maksymalnych konwersji. 
W kontekście wzrastającej konkurencji, firmy powinny porzucić reaktywne podejścia i taktyki marketingowe oparte na domysłach, zastępując je danymi w celu opracowania spersonalizowanych planów marketingowych skoncentrowanych na kliencie. Tutaj właśnie Business Intelligence wchodzi do gry, dostarczając niezbędnych, opartych na danych informacji istotnych dla kierowania procesem reklamowym i konstrukcji efektywnej strategii marketingowej. 

 

Business Intelligence – jakie daje możliwości? 

 

Rozpoczynając od identyfikacji i skierowania właściwej grupy odbiorców, BI umożliwia firmom skoncentrowanie się na odpowiednich segmentach poprzez przetwarzanie informacji demograficznych, preferowanych produktów i usług, wzorców interakcji i nawyków zakupowych zebranych z różnych kanałów. To z kolei pozwala na dostarczanie odpowiednich komunikatów do potencjalnych klientów w odpowiednim czasie. 


Kolejnym obszarem zastosowań BI jest obliczanie wartości klienta na przestrzeni czasu (customer lifetime value), co umożliwia skoncentrowanie działań marketingowych na najbardziej opłacalnych konsumentach i identyfikację nowych grup, które warto byłoby zaangażować. Dodatkowo, BI umożliwia pomiar skuteczności kampanii marketingowych, co pozwala firmom określić najlepiej działające taktyki, zoptymalizować alokację budżetu mediowego i zidentyfikować możliwości oszczędnościowe. 


Korzystając z Business Intelligence, firmy mogą również tworzyć kompleksowe profile klientów, wykorzystując dane z różnych źródeł. To pozwala na personalizację wielokanałowych interakcji. BI może również wspierać procesy związane z rozwojem produktów, co umożliwia lepsze zrozumienie rynku docelowego, najbardziej opłacalnych segmentów klientów, opinii i sentymentów odbiorców oraz oferty konkurencji. 

 

Business Intelligence – jak wykorzystać go w marketingu?   

 

Wspierając specjalistów marketingu, Business Intelligence ułatwia badanie trendów rynkowych oraz analizę kampanii marketingowych konkurencji, dzięki czemu możemy ocenić ich praktyki w określonych kanałach, znaleźć nowe segmenty klientów i dostosować bieżące działania. Ostatecznie, informacje o wydajności, takie jak wizyty na stronie internetowej, pozyskiwanie leadów, wskaźniki konwersji, koszty konwersji i ROI, stanowią fundament do łączenia działań kampanii z wynikami finansowymi firmy. Regularna analiza danych marketingowych umożliwia ciągłe ocenianie kluczowych wskaźników wydajności, pozwalając mierzyć efektywność kampanii i dokonywać usprawnień opartych na danych. To nie tylko przekłada się na zwrot z inwestycji, ale także kieruje przyszłymi wydatkami na konkretne kanały, wspomagając np. działania merchandisingowe, tworzenie programów lojalnościowych oraz doskonalenie istniejących strategii marketingowych. 

 

Jakie dane marketingowe warto zintegrować z Business Intelligence?  

 

Źródłami danych w marketingu, które warto zintegrować z narzędziami BI, są m. in. oprogramowania CRM, narzędzia do analizy internetowej i płatnych reklam, narzędzia SEO, oprogramowania do marketingu mobilnego, platformy analizy mediów społecznościowych oraz platformy do badań rynkowych. Integracja tych źródeł danych z BI umożliwia kompleksową analizę, co wpływa na bardziej precyzyjne, efektywne i dostosowane do potrzeb rynkowych kampanie marketingowe. 

 

Business Intelligence – raportowanie i wizualizacja danych  

 

Po zapoznaniu się z różnorodnymi zastosowaniami narzędzi Business Intelligence (BI) w optymalizacji kampanii marketingowych, warto skierować uwagę na kluczowy element skutecznej analizy danych - wizualizację. Współczesna analiza internetowa wymaga nie tylko zgromadzenia danych, ale także ich klarownego przedstawienia, co skutkuje większą efektywnością działań media plannerów, specjalistów SEM oraz innych profesjonalistów zajmujących się kampaniami online. 
Wizualizacja danych, zgodnie z definicją, to dowolna metoda prezentacji danych i informacji w formie graficznej, takiej jak wykresy, mapy czy inne elementy wizualne. W przypadku analityki internetowej, taka prezentacja danych odgrywa kluczową rolę w szybkim zrozumieniu i interpretacji skomplikowanych zestawów informacji. 

 

Przykład wizualizacji złożonych danych w postaci piramidy wiekowej i tabel

Przykład wizualizacji złożonych danych w postaci piramidy wiekowej i tabel z rozróżnieniem na płeć i wiek. 


Najpopularniejszymi programami do wizualizacji danych są: Google Looker Studio (wcześniej Google Data Studio), Power BI, Tableau czy QlickView. 
Korzystanie z tych narzędzi ma kilka kluczowych zalet, które mogą znacząco wpłynąć na skuteczność działań marketingowych. Jedną z nich jest analiza wzorców. Marketerzy, korzystając z wizualizacji danych, mogą szybko dostrzec związki i trendy, co pozwala zidentyfikować obszary do optymalizacji. Daje to lepszy wgląd w zachowanie klientów, trendy rynkowe i inne cenne punkty w danych, które można łatwo prezentować innym zespołom w formie regularnych raportów. To pozwala na bieżące dostarczanie wartościowych informacji na temat zachowań klientów i ułatwia optymalizację strategii promocyjnych i cenowych. 

Wizualizacje danych wspomagają specjalistów w podejmowaniu kreatywnych decyzji, umożliwiając lepsze zrozumienie, kim są i czego chcą ich klienci. Dzięki temu możliwe jest szybkie zidentyfikowanie, które kanały działają lepiej niż inne i które są niedostatecznie wykorzystywane. To pozwala uzasadnić inwestycje w konkretne kanały, jak na przykład tworzenie treści w mediach społecznościowych, edycję kreacji czy dostosowywanie treści do platformy.  
  

Ocena efektywności poszczególnych linii kreacyjnych (CTR%)

Ocena efektywności poszczególnych linii kreacyjnych (CTR%) – w przykładzie najlepsza okazała się linia "jogurty".

 

Natomiast wykorzystanie narzędzi wizualizacyjnych pomaga przekształcać dane w zrozumiały format, tworząc unikalne raporty z intuicyjną reprezentacją danych, wykraczającą poza tradycyjne wykresy i grafiki. Ich główną zaletą jest możliwość zastosowania różnorodnych funkcji interaktywnych, takich jak np. dynamiczne filtrowanie, które pozwala skupić się na kluczowych metrykach i trendach, eliminując zbędne informacje. 

Przykład zastosowania dynamicznych filtrów

Przykład zastosowania dynamicznych filtrów

Zastosowanie dynamicznych filtrów – łatwo i szybko można sprawdzać, które kategorie pakietów generują większe zasięgi.


    
To z kolei umożliwia skuteczne komunikowanie istotnych danych w sposób klarowny i zwięzły. W rezultacie narzędzia do wizualizacji danych stają się nieocenionym wsparciem dla specjalistów w branży mediowej, umożliwiając im skuteczne przekazywanie informacji, podejmowanie trafnych decyzji i optymalizację strategii marketingowych. 

Może zainteresować Cię również

Klienci

Kontakt

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
Dla dostawców:
wydawcy@mediachoice.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Media Choice Group sp. z o.o. zgodnie z polityką prywatności

odwiedź nas
W górę